DUNASZENTPÁL
a Szigetköz Gyöngyszeme
Boldog névnapot kívánunk! Auguszta, Gracián

Karácsonyi támogatás

Idén is 7.000Ft/fő összegben

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a dunaszentpáli állandó lakcímmel rendelkező gyermekek törvényes képviselőjét gyermekenként 7.000Ft összegű karácsonyi támogatásban részesíti.
A támogatásra annak a gyermeknek a törvényes képviselője jogosult, amely gyermek 18 év alatti vagy a 18. életévét 2018. évben töltötte be, abban az esetben, ha a 16 év feletti gyermek a fennálló tanulói jogviszonyát hitelt érdemlően igazolja.
A támogatásra egy gyermek után csak egy törvényes képviselője jogosult.
Karácsonyi támogatás került megállapításra a gyógyszerköltségek csökkentésére a rokkantsági ellátásban részesülő, dunaszentpáli állandó lakcímmel rendelkező lakosok részére 7.000Ft/fő mértékben. A rokkantsági ellátás folyósításának tényét hitelt érdemlően igazolni kell.
A képviselő-testület karácsonyi támogatásban részesíti a dunaszentpáli állandó lakcímmel rendelkező 65 év feletti időskorúakat a téli időszak többletköltségeinek csökkentésére, egységesen 7.000Ft/fő mértékben.
A támogatást személyesen, vagy maghatalmazással a hivatalban lehet átvenni

2018. december 10-én: az időskorúaknak és a rokkantsági ellátásban részesülőknek,

2018. december 11-én a gyermekek képviselőinek, 9-12 és 13-15 óra között.